PA:s Maskintjänst AB är en entreprenadfirma och ett åkeri på Orust.

Våra tjänster omfattar allehanda transporter och grävningsarbeten, samt försäljning av pellets, makadam, gatsten och matjord.

Välkomna att kontakta oss för offert
eller om ni har några frågor!